Seedy Multi – Selvkørende forsøgparcelsåmaskine

Seedy multi er en morderne selvkørende forsøgsparcelsåmaskine

Maskinen har træk på alle 4 hjul, lille venderadius. 4 cyl. Kubota dieselmotor.

Moderne førerplads med joystick til betjening af maskinens funktioner

Computer til at styre 2 Amazone såkasser samt Flexiseeder såudstyr

Forrest 10  flytbare Amzone skiveskær til gødning

I midten 20  amazone Twin tec skær med indbygget efterharve

Bagerst 20 S-M-V frøsåskær med dybdehjul

2 Amazone såkasser med elektrisk drift styret af computer og målehjul. automatisk indsåning ved at aktivere en indsåningsknap.

Automatisk dosering med forvalg på computer

Flexiseeder 400 / 280 mm cellehjulssåmaskine med elektrisk drift. Alle indstillinger parcellængde spinnerhastighed mm indstilles fra førersædet

Mange forskellige udløbshoveder til forskellige rækkeantal kan leveres

Mulighed for at flytte udløb fra såmaskinerne rundt til de forskellige såskær.

Mulighed for GPS styring og signal til udløsning a Flexiseeder.

 

 

 

 

Speedy 2500 Demonstration

Speedy 2500 Vetemästeren

Materialer: Stål og aluminium

Længde: 5 meter

Bredde: 3,15 meter

Højde: 3,85 meter

Sporvidde: 2,5 meter midt – midt

Akselafstand: 4 meter

Hjul: 8,5×24″  1000 mm høje 210 mm brede

Motor: Kubota 4 cyl diesel 48 Hk.

Hydraulisk træk på alle 4 hjul, samt spærring melelm for og baghjul.

Kompressor til drift og  rengøring af såudstyr, samt drift af flydende sprøjte / gødningsudstyr

Lysanlæg til kørsel på vej

Moderne førerplatform med luftaffjedret sæde, joystick til betjening af maskinen, desuden computer til drift af alle 3 såmaskiner.

 

Gødningssåskær: Amazone Rotech enkeltskivet skær med dybdebegrænser

Såskær:               Amazone Twintech dobbeltskivet skær med dybdehjul og efterharvetand

Frøsåskær:          SMV indstilleligt skær med dybderulle.

Såkasser:            2 stk SMV/Amazone  såkasser med elektrisk drift af såvalse styret fra computer, med impulser fra målehjul. meget nøjagtig udsåning

Elektrisk indsåning ved tryk på en knap. Forvalg af 7 udsåningsmængder

Såkasserne er utrolig nemme  at betjene. Omskifter håndtag mellem indsåning og udsåning. Fast indsåningsbakke, altid klar til indsåning.

Vip håndtaget til indsåning, tryk på indsåningsknappen, vej materialet i indsåningsbakken, tast mængden ind i computeren og maskinen er klar til brug

Op til 7 forvalg af Kg/hektar kan vælges frit under drift

Såmængden fra begge såkasser kan tilføres alle 3 rækker såskær, ved let at flytte slanger rundt i midten af maskinen

Variabelt antal sårækker blot ved at lukke for de enkelte skod til såhjulene.

Store og små såhjul i samme hus. Man lukker blot for skoddet til det hjul man ikke ønsker at anvende.

 

Posesåmaskine: Flexiseeder Multi cellehjusenhed med mulighed for 400 og 280 mm cellehjul i samme unit. Cellehjulet udskiftes let.

Elektrisk spinner med variabel hastighed. Mange forskellige udløbshoveder kan monteres. Fra 6 – 20 udløb.

Flexiseeder enheden styres af computeren hvor parcellængde indtastes, og målehjulet giver impulser til computeren som styrer cellehjulet meget nøjagtigt.

Såmængden fra flexiseeder enheden kan tilføres til alle 3 rækker såskær ved let at flytte slanger rundt i midten af maskinen.

God arbejdsplatform med elektrisk udløsning af såmængden.

Hornkontakt til advarsel af føreren

Luftaffjedret sæde med god komfort

 

Trykluftanlæg:       maskinen er udstyret med kompressor og lufttank til  luftanlæg.

Trykluft præscsions regulator, til sprøjte / gødningsfunktion.

Blæsepistoler placeret strategisk til rengøring af de forskellige enheder.

 

Generelt:            Maskinen er udstyret med mekaniske markører, men kan også med stor fordel udrustes med mange forskellige fabrikater GPS udstyr.

GPS udstyret kan også kobles til Flexiseederens udløserfunktion således at operatøren fritages for dette arbejde.

Gode adgangsveje med stiger, gelændre håndtag mm således at sikker færdsel på maskinen garanteres