Seedy Rotor 2000 – En liftophængt forsøgssåmaskine med rotorharve

Seedy Rotor 2000 er en moderne forsøgssåmaskine. Maskinen er bygget op på en 2 meter amazone rotorharve, og udstyret med S-M-V / Amazone såkasse med elektrisk drift af såvalse.

Flexiseeder Multi 400 / 280 mm cellhjulssåmaskine til posesåning. Flexiseederen kan så alle former for frø, og i mange forskellige mængder fordi der er mulighed for at skifte fra lille til stort cellehjul. Flexiseederen er drevt af elektrisk motor med stor nøjagtighed. En computer kontrollerer såmængde og parcellængde, begge styret af målehjul.

Såskær:               Amazone Twintech dobbeltskivet skær med dybdehjul og efterharvetand

Såkasse:           1 stk SMV/Amazone  såkasse med elektrisk drift af såvalse styret fra computer, med impulser fra målehjul. meget nøjagtig udsåning

Elektrisk indsåning ved tryk på en knap. Forvalg af 7 udsåningsmængder

Såkassen er utrolig nem  at betjene. Omskifter håndtag mellem indsåning og udsåning. Fast indsåningsbakke, altid klar til indsåning.

Vip håndtaget til indsåning, tryk på indsåningsknappen, vej materialet i indsåningsbakken, tast mængden ind i computeren og maskinen er klar til brug

Op til 7 forvalg af Kg/hektar kan vælges frit under drift

Variabelt antal sårækker blot ved at lukke for de enkelte skod til såhjulene.

Store og små såhjul i samme hus. Man lukker blot for skoddet til det hjul man ikke ønsker at anvende.

 

Posesåmaskine: Flexiseeder Multi cellehjusenhed med mulighed for 400 og 280 mm cellehjul i samme unit. Cellehjulet udskiftes let.

Elektrisk spinner med variabel hastighed. Mange forskellige udløbshoveder kan monteres. Fra 6 – 20 udløb.

Flexiseeder enheden styres af computeren hvor parcellængde indtastes, og målehjulet giver impulser til computeren som styrer cellehjulet meget nøjagtigt.

Såmængden fra flexiseeder enheden kan tilføres til alle 3 rækker såskær ved let at flytte slanger rundt i midten af maskinen.

God arbejdsplatform med elektrisk udløsning af såmængden.

Hornkontakt til advarsel af føreren

Luftaffjedret sæde med god komfort

 

Trykluftanlæg:       maskinen er udstyret med kompressor og lufttank til  luftanlæg.

Blæsepistoler placeret strategisk til rengøring af de forskellige enheder.

 

Generelt:            Maskinen er udstyret med mekaniske markører

GPS udstyret kan kobles til Flexiseederens udløserfunktion således at operatøren fritages for dette arbejde.

Gode adgangsveje med stiger, gelændre håndtag mm således at sikker færdsel på maskinen garanteres

 

 

Speedy 2500 Demonstration

Speedy 2500 Vetemästeren

Seedy Rotor 2000

Arbejdsbredde: 2 meter- 16 rækker

Trykluftanlæg: Hydraulisk drevet kompressor til Flexiseeder udløsning samt rengøring med blæsepistol

Rotorharve. Amazone med kileringspakker, flere alternativer

Såkasse, S-M-V / amazone såkasse med elektirsk drift af såvalse

Posesåmaskine : Flexiseeder Multi med 400 og 280 mm cellehjul som let omskiftes. derfor mulighed for store samt små frømængder / gødingsmængder