Vi bygger specialdesignede harve- og såmaskiner til såning af forsøgsparceller:

  • Harve såmaskine
  • Rotorharve-såmaskine
  • Skiveskær
  • Slæbeskær
  • Frøsåskær model Strøby
  • Flexiseeder fordelingssystemer med luftfordeling, der giver mulighed for frontmonteret platform til operatøren

  • Haldrup fordelingssystemer med tyngdekraft
  • Kanon med 8 kasser med såsæd-/gødningsposer