Vi fremstiller og monterer et specielt udviklet græsfrø-såskær til montering på næsten alle radsåmaskiner, både luftsåmaskiner og almindelige såmaskiner. Frøsåskæret består af en fjederbelastet arm med en 340×50 mm påmonteret gummitrykrulle På denne arm sidder et simpelt såskær, som ved hjælp af et spændegreb og en indgraveret skala kan justeres let og præcist til den dybde, man ønsker at placere frøet i. Gummitrykrullen trykker jorden fast omkring frøet og sørger derved for lettere adgang til vand og derved bedre fremspiring. Den fordybning i jorden, som trykrullen efterlader, beskytter dels det lille frø ved fremspiring samt leder vand ned til frørækken, således at der også i tørre år kommer en fornuftig fremspiring.

Fordelen ved at montere disse frøsåskær på den almindelige såmaskine er dels en sparet arbejdsgang, da både dæksæd og frø sås på én gang og efterlader marken mere jævn og med færre spor til følge, og dels at frøsåskæret løber mellem rækkerne på såmaskinen, således at frøet placeres mellem sårækkerne fra såmaskinen. Endvidere er der mulighed for at påmontere et ekstra udløb i form af et rør bag på frøsåskæret, således at der kan tildeles gødning oven på frørækken. Der kan anvendes forskellige fordelere til at blæse frø og gødning ned i frøsåskæret.

Ovenstående er monteret på 2 Amazone maskiner, 1 Accord samt på nyudviklet frømaskine til dobbeltparcel-såning hos DLF Store Heddinge.

[dt_media_gallery_carousel image_border_radius=”0px” slides_on_wide_desk=”4″ slides_on_desk=”4″ autoplay=”y” project_icon_border_width=”0px” arrow_bg_width=”36x” arrow_border_width=”0px” r_arrow_icon_paddings=”0px 0px 0px 0px” r_arrow_v_offset=”0px” l_arrow_icon_paddings=”0px 0px 0px 0px” l_arrow_v_offset=”0px” include=”13450,13446,13447,13448,13449,13451″]